2020-10-21

Insidan från ett ställverk

I samband med att Lerum Energi lägger ned kabel i marken så plockas även transformatorer ned från luften och ersätts med väderskyddade ställverk.  

De nya moderna ställverken är utomhusbetjänade och ger möjlighet till fjärrstyrning. Ett ställverk klarar 1 199 amper vilket är samma som att det försörjer upp till 150 villor som det ser ut just nu. 

Ställverken ger också bra miljöfaktorer då bland annat oljan som finns i en transformator säkras i huset. I gamla lösningar med den väderrisk som transformatorer i luft utsätts för så fanns det en risk att olja droppade ur transformatorn. Det är inte heller bra att ha högspänning i trästolpar vid storm och oväder. 

Ställverket vi besöker är inte inkopplat och vi kan därför titta in i byggnadens olika delar utan att det sker någon olycka. Ett inkopplat ställverk är förbjudet att beträda. 

 

Ställverket vi besöker är ännu inte inkopplat utan fungerar dagen till ära som demovisning till reportage. Anders Zetterman, nätchef på Lerum Energi. visar upp ett exempel på Lerum Energis nya ställverk från insidan. Det känns väldigt bra att vädersäkra genom att gräva ned, bygga bort fel och bygga om ledningsstrukturen få ett mer hållbart nät.

: Bild på isolerad transformator i vädersäkrad byggnad. Högspänningen kommer in från höger i bild och lågspänningen fördelas ut via kablarna till vänster.

Utanför ett av våra ställverk arbetar LP Entreprenad med att gräva ned grov kabel i gärdet samt skarva ihop kablar. Det är väldigt viktigt med ett högt säkerhetstänk, men också att snygga till miljön efter grävningen.