2024-05-08

Inkoppling av fjärrvärme till Norra Hallsås skola

Arbetet med att installera fjärrvärme till Norra Hallsås skola har pågått några veckor och idag sker inkoppling till befintligt fjärrvärmenät.

Tidigt på morgonen var Martin Wikehult och David Lopez Andersson från Lerum Energi på plats för att stänga av och tömma rören. Efter detta tog svetsare från Rör och Svets över, och en specialistfirma kallas sedan in för att röntga rören.

Martin Wikehult från Lerum Energi inspekterar avstängningen.

Arbetet medför ett tillfälligt avbrott i fjärrvärmeleveransen till det lokala området, men systemet förväntas vara i drift igen senare idag.

När fjärrvärmekulveten byggs mot skolan kommer det att vara begränsad tillgänglighet på huvudvägen upp i till Hallsåsområdet. För att förbättra situationen har en tillfällig breddning av körbanan skett. I perioder kommer också trafikljus användas för att underlätta situationen.
Rördragningen och arbetet med asfaltering ska vara klart i tid för semester är planen.

I perioder kommer trafikljus användas för att underlätta situationen.

Rördragningen och arbetet med asfaltering ska vara klart i tid för semester är planen.