2024-02-20

Med anledning av en ny EU-lagstiftning (Clean Energi Package/Ren energi för alla i Europa) har förändringar gjorts av den lagstiftning som reglerar elnätsverksamhet. Förändringarna syftar till att underlätta omställning till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en fortsatt integrering av elmarknaderna inom unionen.

Lagförändringen innebär att bolag som bedriver Elnätsverksamhet från och med 1 januari 2024 enbart får ha nätverksamhet inom sin juridiska person.

För Lerum Energi innebär det ändringar i bolagsstrukturen.
Ett nytt moderbolag har skapats, med övertaget namn, Lerum Energi AB (Org-nr 559462-7589)
Bolaget som tidigare hette Lerum Energi AB (Org-nr 556109-3955) byter samtidigt namn till Lerum Nät AB och har kvar samma organisationsnummer som tidigare.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.