2022-10-07

Incident vid Floda Kraftverk - Död mört

Det råder lågt vattenflöde i Sävelången och omkringliggande sjösystem varpå Floda Kraftverk körs med reducerad kapacitet. Under gårdagen stoppades maskinen för service. 

Maskinen stängdes av under cirka 1 timme och under den tiden släpptes vattnet istället ut genom luckan som är placerad i mitten på bron. När luckorna åter stängdes följde ett mörtstim på cirka 100 mörtar med det sista spillvattnet. Mörtarna hade en storlek på under 10 centimeter och sköljdes således olyckligtvis ut med i det sista vattnet. Ingen lax, ål, abborre, gädda eller annan fisk har kommit till skada, men vi ser allvarligt på det inträffade då vi vill arbeta förebyggande med att minimera skador på natur och djurliv.  Lerum Energi har anmält händelsen till Länsstyrelsen.