2021-08-10

Hur styrs egentligen elpriserna?

Vi får just nu väldigt många frågor angående elpriserna, bland annat varför de nu är lite högre än tidigare. Vi tänkte försöka reda ut varför priserna skiljer sig åt beroende på vart i landet du bor och vilka faktorer som styr priserna. Vår säljare Jim Mänty har svaren på alla era frågor!

Elpriset påverkas av flera faktorer; bland annat väder och tillgången på energi i form av vind, vatten och kärnkraft. Även bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen är viktiga faktorer när det kommer till prissättning. 

- Den största anledningen till att elpriserna är väldigt höga just nu är på grund av det torra vädret som har varit. Eftersom det varit lite nederbörd är tillgången på vatten för vattenkraftverken inte lika hög vilket resulterar i högre priser, säger Jim.

Det kan även vara stor skillnad på priserna beroende på var i landet du bor. I de norra delarna produceras mer el än vad som förbrukas medan det i de södra delarna är tvärtom. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan.

- Södra Sverige har dessutom en högre förbrukning av el i jämförelse med norra Sverige. Landet är uppdelat i fyra olika elområden och vi som bor i Lerum tillhör elområde 3, säger Jim.

Du kan alltid uppdatera dig med de aktuella priserna på vår hemsida och jämföra priserna med våra konkurrenter. Men det finns även andra faktorer som kan väga in vid valet av elhandlare. 

- Lerum Energi ligger bra till prismässigt just nu eftersom hela marknaden ligger högre än normalt men framför allt så har vi inga dolda avgifter, man vet vad man kommer få betala när man tecknar ett elavtal hos oss. Vi är även måna om våra lokala föreningar och tecknar man med oss går 200kr till valfri förening inom kommunen. Hos oss stannar vinsten på hemmaplan, allt återinvesteras i Lerums kommun, säger Jim.

Har du frågor kring din faktura eller om du vill ändra ditt avtal så är du varmt välkommen att kontakta oss på kundservice så guidar vi dig.