2022-10-28

Högkostnadsskydd med stöd till elanvändare

Svenska kraftnät (SvK) lade igår fram ett förslag på hur ett högkostnadsskydd med stöd till elanvändare i södra Sverige kan utformas. Ersättningen ska gälla för perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Förslaget innebär att alla kunder i elområde SE3 och SE4 som har ett elnätsabonnemang kommer få ta del av högskostnadsskyddet.

Enligt förslaget kommer elomårde SE1 och SE2 inte att få någon ersättning och det blir en högre ersättning för elområde SE4 än för SE3. Hur och när stödet kan komma att utbetalas är ännu inte klart. Först ska förslaget granskas och godkännas av Energimarknadsinspektionen. 

Så räknar du ut ditt stöd:

  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

  • SE3: 0,50 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

För att ta reda på din förbrukning för perioden oktober-21 till september-22 går du in på Mina sidor.

Mer information