2023-09-15

Havs- och vattenmyndigheten på studiebesök vid Floda Kraftverk

Deltagarna tar del av utställningen och läser bland annat om vattenkraften, klimatet och om Lerum Energis lokala miljöarbete.

Under onsdagen fick Lerum Energi besök av Havs- och vattenmyndigheten. Denna gång var det Myndighetens digitaliseringsenhet som sökte verklighetsförankring kring några av de frågor man arbetar med digitalt. Det var nyfikna och alerta besökare som kom vandrandes från Hillefors där man även besökt den gamla Grynkvarnen. 

Som sig bör tog enheten för digitalisering och förvaltningsledning vid Havs- och vattenmyndigheten klimatvänligt tåg till Stenkullen och Hillefors. Här besökte man Grynkvarnen, vandrade förbi Hillefors Kraftverk och tog sig utmed natursköna Gotaleden fram till Floda Kraftverk. I Floda möttes delegationen upp av Lerum Energis VD Anders Zetterman, Marknadschef Jenny Nordlund och Stefan Börjesjö som är Anläggningsägare för Vattenkraften på Lerum Energi. 

Anders Zetterman inledde med att hälsa gruppen välkomna till dagens kraftverksvisning och berättade om kraftverkets historik och tekniska prestanda.
- Vi är väldigt glada för all den uppmärksamhet vi får kring vår förnybara produktion och som är viktig för klimatet, och även för den uppmärksamhet vi får för de tillhörande miljöinsatser vi arbetar dagligen med säger Anders.
 
Stefan Börjesjö berättade från sin sida om kraftverkets tekniska drift och produktion och svarade på en mängd frågor från IT-enheten. Kraftverket var som vanligt i full drift och ljudnivån var något hög varpå Stefan fick göra sig hörd med hjälp av mikrofon dagen till ära. 

En annan sak som intresserade delegationen från Hav och Vatten var Lerum Energis klimat och miljöarbete. Jenny Nordlund berättade om Lerum Energis fiskvägar, ålyngelledare och om den dykarinsats som utfördes på uppdrag av Lerum Energi i somras. Årets städinsats väckte stor uppmärksamhet när ett ton skrot bärgades från Säveåns botten nedströms Floda Kraftverk. Med hjälp av externt anlitade dykare kom vi åt nedskräpningen ordentligt och insatsen kommer att fortsätta under nästa år vid samma tidpunkt berättade Jenny. 

Innan Hav och Vatten vandrade vidare tog vi oss ut på kraftverksbron och tittade närmare på den ålyngelledare som löper utmed kraftverksfasaden och tvärsigenom bron. Lösningen är framtagen av den välkända ålexperten och biologen Stefan Larsson och installerades på Lerum Energis uppdrag under förra våren. Under nästa år anlitar Lerum Energi åter Stefan Larsson för att validera funktionen av ålyngelledarna. Stefan kommer under två veckors tid att samla in och räkna ålyngel som vandrar upp utmed ledarna, något som åhörarna från Hav och Vattenmyndigheten satte stort värde på. Vi tackar Enheten för digitalisering och förvaltningsledning vid Havs- och vattenmyndigheten för trevligt och givande besök. Välkomna åter!

Samtal mellan Stefan Börjesjö och deltagarna efter föredraget i Floda Kraftverk.

Bild övre vänster: Samling utomhus för att se ålyngelledaren.
Bild höger/nedre vänster: Stefan Börjesjö föreläser inne i Floda kraftverk där deltagarna också kunde se Lerum Energis utställning.