2022-07-14

Häckenvägen får markbunden lågspänning

Strax utanför Öxeryd arbetar Lerum Energi med att ersätta en 3 kilometer lång luftledning med kabel. Vi har nu grävt klart hela högspänningssträckan och även bytt ut en stolptrafor till markstation samt spänningssatt högspänningskabeln. Drygt 80 hushåll vädersäkras och får bättre kvalitet på elnätet.

Att möta upp med lågspänning är centralt för att kunna tillgodose det behov dagens kunder har av till exempel elbilar och solceller. Man får helt enkelt ett bättre elnät. Nu återstår jobb med lågspänningen och att se till så att alla kunderna som bor utefter sträckan skall ersättas med markkabel.

- Det är viktigt att kunderna skall kunna ansluta sina fastigheter även när man bor i utkanten av samhället säger Peter Carlsson på Lerum Energis nätavdelning. 

Totalt matar linjen idag 81 hushåll som alla påverkas av att det blir bättre markförläggning. Hushållen kommer även att märka av förbättringen genom att det blir ännu mindre fel än vad det är idag. Detta är ett område som varit utsatt för några väder och vindrelaterade avbrott under 2021. Genom denna satsning verkar vi för att minimera detta ifrån att hända igen säger Peter Carlsson.

Semesterinformation

Projektet kommer att stanna av under ca 3-4 veckor from vecka 28 på grund av semestertider. Vi håller på med lite elektriska arbeten en vecka till men grävningen tar stopp från vecka 28. Lerum Energi har även sett till att täcka över pågående arbete så ingen skall komma till skada. Vid uppstart fortsätter man grävarbetet på det som återstår, ca 200 meter för lågspänning. Därefter skall vi flytta över kunderna från luftledning till markledning och kabelskåp. Projektet beräknas vara klart i september. 

Lerum Energi flyttar över ett 80-tal kunder från luftledning till markledning och kabelskåp. Projektet beräknas vara klart i september.