2022-10-12

HLR-utbildning på Lerum Energi. 

Hjärt- och lungräddning, HLR, kan vara direkt avgörande för att rädda en medmänniskas liv. I Sverige förekommer det ca. 10 000 hjärtstopp vare år och här är det viktigt att snabbt komma till handling.Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen.HLR är en metod som pumpar runt blodet manuellt.Lerum Energi har anlitat PRESTO för att utbilda all personal i denna viktiga insats som kan avgöra liv eller död. På Lerum Energi finns även hjärtstartare att tillgå i vår entré. 

SMS-livräddare

I Sverige finns 120 000 frivilliga som genomgått HLR-utbildning och som anmält sig som SMS-livräddare. I över 70% av alla fall som inträffar utanför sjukhusen så är det en sms-livräddare som är först på plats berättar Mikael Bjärsborn som är certifierad HLR-utbildare på PRESTO. Mikael vill slå ett slag för att fler anmäler sig som sms-livräddare då man kunnat se att antalet räddade människor kunnat fördubblas genom att snabbt komma på plats och påbörja HLR.

Har du genomgått utbildningen så anmäl dig som sms-livräddare, under gårdagens utbildning anmälde sig en medarbetare på Lerum Energi till registret. Hela 6 650 000 svenskar har idag fått hjälp av en sms-livräddare och i Sverige finns nu 19 200 hjärtstartare registrerade. 

Kompression 

Att kunna använda sig av kompression är viktigt, du köper dig tid fram till ambulanspersonal anländer. När bröstkorgen trycks ihop skapar vi cirkulation och det fungerar som ett konstgjort hjärtslag. Kan man sedan koppla på en hjärtstartare så är det vägen fram för att få igång hjärtat. För att veta hur snabbt man skall trycka finns ett mått med 120 kompressioner per minut. Det gäller att våga trycka ned ordentligt, hela 5 cm kan vara en allmän riktlinje men behöver individanpassas. 

- Hittar du en medvetslös människa med ingen eller onormal andning är det viktigt att göra någon form av insats, det kan rädda liv, avslutar Mikael.

4 snabba

  1. Kontroll av medvetande

  2. Kontroll av andning

  3. Påbörja bröstkompressioner

  4. Inblåsningar.