2021-10-22

Gymnasieelever på besök

Häromdagen fick Lerum Energi besök av elever från El- och energiprogrammet på Lerums Gymnasium. Vid detta tillfälle hälsades eleverna välkomna till Aspedalens fjärrvärmeverk samt Hedefors kraftverk.

Aspedalens värmeverk

Dagen startade med en presentation och rundvandring på Aspedalens fjärrvärmeverk. Sedan var det dags för föreläsning och laboration där värmevärde, effekt och energi stod på schemat. Bland annat fick de räkna på medeleffekt per dygn och hur mycket flis och gas som går åt för att köra ut ett visst antal KWh per dygn och vilken extra effekt som en rökgaskondensator kan ge.

Johan Seeberg visar på uträkningar av värmevärde, effekt och energi.

Efter en gemensam och god lunch åkte de sedan vidare till Hedefors kraftverk. Där bjöds på rundvandring och berättelser om hur kraften i Säveåns vatten har drivit kraftverket sedan 1952.

Hedefors kraftverk

Lerum Energi beslutade även att donera en utrangerad fjärrvärmecentral till skolan för att bistå dem i deras undervisning. Centralen kommer att användas i utbildningssyfte inom programmet el och energiteknik och ökar förhoppningsvis förståelsen för hur fjärrvärme fungerar.

Både lärare och elever var mycket nöjda med besöket och gåvan. De önskar att detta kan bli en återkommande aktivitet för eleverna på Lerums Gymnasium, säger Johan Seeberg, projektledare på Lerum Energi.