2023-03-17

Grundutbildning för bättre arbetsmiljö

Huvudskyddsombud Daniel Rejgård, föreläsare Kristina Gullberg från Prevent, samt skyddsombud Martin Wikehult.

Arbetsmiljöarbetets syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att verka för en god arbetsmiljö som kommer alla anställda till godo. I veckan som gått har företagets skyddsombud, verksamhetscontroller för arbetsmiljö samt ledningsgrupp genomgått en grundutbildning för bättre arbetsmiljö.

Utbildningen ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar och erbjuder också övning i praktiskt arbetsmiljöarbete under ledning av beteendevetare Kristina Gullberg från Prevent.
 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi på Lerum Energi, på ett säkert och effektivt sätt, kan leverera el och värme till våra kunder. Jag är glad över att vi har en öppen och ärlig samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud säger Anders Zetterman, VD på Lerum Energi.
Arbetsmiljö är en färskvara som kräver ständigt arbete för att vidmakthållas och utvecklas i takt med omvärlden, berättar Anders vidare.
 
Med säker hand lotsade Kristina oss genom arbetsmiljölagens avsnitt, olika handböcker, gruppövningar och genom att dela med sig av egna erfarenheter från yrkeslivet för att bygga en bättre arbetsmiljö. Vi tackar Prevent och Kristina Gullberg för intressanta och utvecklande dagar tillsammans med visshet om att utbildningen kommer företagets alla anställda till nytta. Vi tackar också Lerums Skid- och Orienteringsklubb som lånat ut sin trevliga klubblokal under utbildningsdagarna.