2022-11-17

Grönt ljus för elstöd

Energimarknadsinspektionen godkänner förslag

För knappt tre veckor sedan kunde vi informera om att Svenska kraftnät (SvK) lagt fram ett förslag på hur ett högkostnadsskydd med stöd till elanvändare i södra Sverige kunde komma att utformas. Nu har Energimarknadsinspektionen godkänt förslaget men samtidigt satt ett tak för de riktigt stora förbrukarna.

Elstöd till 5 miljoner kunder

Precis som utlovat kommer stödet att gå till elkunder i södra och mellersta Sverige, det vill säga de som finns inom elområde 3 och 4. Omkring 5 miljoner elkunder kommer att få en klumpsumma utbetald i början av nästa år. Energi- och näringsminister Ebba Busch har lovat ett närmare besked om tidpunkt nu i november. Det är Försäkringskassan, i samarbete med SvK, som ska sköta utbetalningarna. De båda aktörerna utreder för närvarande hur det ska gå till.

Vem och hur mycket kan man få i elstöd?

Stödet baseras på historisk förbrukning från oktober förra året till och med september i år. Stödet utgår med 50 öre per kWh i elområde 3 som Lerum tillhör. Din förbrukning för den berörda perioden hittar du enkelt på Mina sidor eller i vår App.

Det är den som står för elnätsavtalet för huset, lokalen eller anläggningen dagen efter Energimarknadsinspektionens beslut som kommer att få pengarna. Det är alltså den kund som kan kopplas till anläggningen den 17 november 2022 som kommer erhålla stödet. Det kan vara hushåll, företag, myndigheter eller föreningar/organisationer.

De allra största förbrukarna behöver ansöka om att få stöd över en viss nivå, det kommer helt enkelt införas ett tak. Taket rör kunder med en förbrukning på över 3 miljoner kWh/år vid enskilda så kallade uttagspunkter. I vårt elområde 3 är det högsta möjliga stödet, utan särskild ansökan, 1,5 Mkr.

Mer information