2021-09-30

Funderar du på att installera solceller?

Behovet av el ökar och solceller ger förnybar el på ett enkelt och bra sätt som i grunden handlar om att minska vår klimatbelastning. Solenergi är ett välkommet tillskott som tillsammans med vår lokala vattenkraft ger god satsning på förnybar energi. 

Klimatfrågorna engagerar och här har solel en stor betydelse eftersom det som förnybar el bidrar till att minska klimatpåverkan i samhället och därmed också till en mer hållbar värld. Även om el- och värmeproduktionen från solenergi i det närmaste inte ger några utsläpp påverkar det miljön indirekt, till exempel vid tillverkning, transport och eventuellt underhåll. Det är också viktigt att solcellsinstallationen görs rätt och på ett säkert sätt.

Hur fungerar det och vad bör du tänka på?

Det är enkelt att installera och äga solceller men du som kund behöver vara påläst samt ha rätt förutsättningar. Bland annat krävs det att du har ett tak som har ytan mot rätt väderstreck och har rätt lutning. Det är också viktigt att ta reda på vad som gäller för exempelvis skattesubventioner; det är bland annat kopplat till hur stor anläggning samt hur mycket överskottsproduktion du har. Detta är några faktorer som kan påverka hur väl investeringen i solceller betalar sig.

Hur går du då tillväga för att installera solceller?

När du väl tagit beslut om att installera solceller så kontaktar du en behörig installatör som i sin tur skickar in en föranmälan till oss här på Lerum Energi. När vi tagit emot anmälan så kontrollerar vi bland annat att den utrustning som angetts i föranmälan uppfyller alla de tekniska krav som finns idag och om det finns utrymme i elnätet för att skicka ut den överskottsenergi som solcellsanläggningen kan skicka ut. Om vi inte har några invändningar så får installatören ett installationsmedgivande och kan då påbörja installationen. När installationen är klar skall installatören göra en så kallad ”färdiganmälan” och när vi fått den så återstår bara ett besök av oss för en kontroll på plats och eventuellt också ett byte av elmätaren om mätaren är av äldre typ som inte lämpar sig för att mäta producerad energi.

Bli egen elproducent

Att bli sin egen elproducent är ett steg på vägen mot självförsörjning. Den el som dina solceller producerar går i första hand till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder kan du sälja överskottet till oss. Om du idag köper din el av Lerum Energi så kommer vi automatiskt att köpa din överskottsproduktion. Har du en annan elhandelsleverantör i dagsläget så behöver du först teckna ett elhandelsavtal hos oss för att kunna nyttja denna möjlighet. Om du är intresserad av att sälja ditt överskott av solel till oss betalar vi rörligt timspot inklusive moms.

Läs mer om solenergi på solelportalen.

Välkommen att kontakta oss på kundservice för frågor!