2022-01-24

Frågor och svar om Elpriskompensationen

Frågorna om regeringens föreslagna elpriskompensation har varit många. Hur ska allt gå till och vem kan få pengar? Vår VD Mats Jakobsson svarar på frågor angående kommande elprisstöd.

Är modellen fastställd?

Vad som finns är ett förslag från regeringen att landets hushåll som på senare tid drabbats av ovanligt höga elpriser skall kompenseras för månaderna december till februari. 

- Jag vill poängtera att det ännu inte finns något som är bestämt. Det är nu regeringens förslag. Nästa steg är att få förslaget godkänt av riksdagen, säger Mats Jakobsson.

Hur ser stödet ut? 

Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

Stödet gäller månaderna december 2021, januari och februari 2022.

Var kommer pengarna ifrån?

Det är regeringens förslag och pengarna kommer från statsbudgeten. Totalt beräknas elpriskompensationen enligt den föreslagna modellen kosta närmare 7 miljarder.

Vilka kan få ta del av elpriskompensationen?

Det är närmare 2 miljoner svenska hushåll som kommer att få ta del av elpriskompensationen. Alla hushåll som förbrukat minst 700 kWh under någon av de aktuella månaderna.

Vad behöver jag göra för att få ta del av stödet?

Du behöver inte göra någonting. Modellen innebär att stödet betalas ut automatiskt genom en kreditering på din faktura.

Är det Lerum Energi som betalar ut pengarna?

Regeringen har frågat alla landets elnätsbolag om de kan hjälpa till med utbetalningarna. Detta för att dessa företag har alla nödvändiga uppgifter om kunderna, hur mycket el man använt och så vidare. Dessutom bedömer man att dessa företag är de som snabbast och enklast kan administrera elprisstödet. Landets elnätsbolag har ställt sig positiva till att hjälpa till med detta.

Hur stor är ersättningen?

Enligt förslaget är ersättningen mellan 100 och 2000 kr per månad i en stigande skala. För att få ersättning krävs att man förbrukat minst 700 kWh den aktuella månaden. Har man förbrukat mer än 2000 kWh den aktuella månaden får man enligt förslaget 2000 kr.

Varför baseras elpriskompensationen på elanvändning och inte på kostnad?

Regeringens ambition är att snabbt få ett system på plats och som är enkelt att administrera. Då kan hushållen snabbare få sin ersättning. En lösning som bygger på kostnad är mer komplex och skulle således ta längre tid att få på plats och dessutom vara svårare att administrera. 

Hur kommer pengarna att betalas ut?

Vår tydliga inriktning är att kompensationen kommer att ske genom ett tillgodohavande för kommande fakturor. Detta är det i särklass enklaste och snabbaste sätt att sköta utbetalningarna. 

När betalas pengarna ut?

Om regeringens förslag går igenom i riksdagen och att frågetecknen för elnätsföretagen rätas ut under februari kan kompensationen som tidigast ske på fakturan i mars månad. Men jag vill poängtera att det inte finns utrymme för något strul utan allt måste falla på plats enligt plan om denna tidplan skall hålla. 

Var kan jag hitta mer information i ämnet?

Den senaste och mest relevanta informationen hittar man på Regeringens hemsida.