2024-03-11

Fortsatt ett av landets bästa elnät

Sedan flera år tillbaka presterar Lerums elnät långt bättre än genomsnittet både vad gäller antal avbrott och minuter avbrott. Samtidigt fortsätter våra elnätsavgifter att ligga en bra bit under riksgenomsnittet. I takt med elektrifieringen av samhället har ett stabilt elnät blivit viktigare än någonsin för både hushåll och företag. 

De senaste femton åren har vi på Lerum Energi gjort kraftfulla investeringar i det lokala elnätet. Bland annat har vi säkrat det mot hårt väder, förbättrat övervakningssystem och byggt en ny mottagningsstation. Insatser som nu visar goda resultat. Nu fortsätter vi arbetet för framtidens elnät! 

- Det har varit en investering som tagit många år att få till, men som nu ger tydliga resultat för invånarna i Lerums kommun, berättar Frida Vånder, Nätchef på Lerum Energi.
 
Vädersäkringen har bland annat resulterat i att antalet avbrott per kund minskat från 3,5 till 0,18 under en tioårsperiod och är ett resultat av våra gjorda investeringar. Samtidigt har antalet avbrottsminuter per kund minskat från 138,3 till 16,53 och är något som verkligen kommer Lerumsborna till nytta, berättar Frida vidare.

Många insatser och ökad säkerhet

Utöver investeringar i vädersäkring har det investerats i nya kontroll- och övervakningssystem för att snabbare upptäcka och åtgärda avbrott. Med nya system kan även nätet kopplas om direkt från driftcentralen när störningar uppstår. Det innebär att vissa fel kan lösas utan att tekniker behöver åka ut och manövrera på plats.
 
För att snabbt kunna åtgärda störningar och avbrott övervakas elnätet dygnet runt och ett driftteam står alltid redo att åka ut på larm. Ett annat viktigt arbete för driftsäkerheten är det löpande arbetet där tekniker besiktar och underhåller anläggningarna för att upptäcka brister och kunna åtgärda fel innan en störning inträffar.
 
För att personalen ska kunna arbeta säkert och effektivt har det även gjorts många investeringar för att bygga bort och ersätta föråldrad utrustning.

Arbetet fortsätter

Under 2024 fortsätter arbetet med att ersätta luftledningar med vädersäkra jordkablar. Ofta sker dessa arbeten samtidigt med kommunens inplanerade VA-arbeten, eller i samband med att fiberkanaler grävs ner. Det minskar kostnader och miljöpåverkan.
 
Det största projektet under 2023 och 2024 blir det omfattande mätarbytet som sker hos alla kunder.