2023-08-30

Förstärkning av intagskanal 

Naturligt strömmande vatten spolar undan stenar, grus och annat material över tid. För att undvika erosionsskador är det därför viktigt att med regelbundna intervaller sköta underhåll. Nu är det dags att inleda en förstärkande insats vid intagskanalen i Hillefors och särskild hänsyn kommer samtidigt att tas till fiskomlöpet

I veckan startar arbetet med att gjuta en ny betongklack vid intagskanalen i Hillefors. Arbetet behöver göras för att få en mer hållbar konstruktion och underhållet framåt i tiden kan underlättas ytterligare. Under uppdraget arbetar vi tillsammans med Gatu och Väg Väst AB som har stor vana av att arbeta med betong och broar intill och nära kraftstationer.  Bland annat kommer några mindre hål borras  i botten av intagskanalen som påfyllnadhål för ny betong. På grund av det höga vattenflödet som råder just nu kommer även dykare att anlitas för att arbetet skall flyta på bra. Ett av målen med detta är att inte låta det naturligt flödande vattnet, sk bakvatten, kunna ge lika kraftig erosion som tidigare och därmed förlänga livslängden till 30-40 år mellan underhållsbehoven berättar Stefan Börjesjö som är Anläggningsägare för Vattenkraften på Lerum Energi .

 

Stefan Börjesjö, anläggningsägare för Vattenkraften på Lerum Energi

Minskar risk för sättningar

Vad blir bättre efter insatsen? Förutom att perioderna mellan underhållsbehoven blir längre minskar framförallt risken för sättningar av intagskanalen. Vi frågar också Stefan om de stora regnmängderna som fallit denna sommar påverkat eroderingen ytterligare. Stefan ser inte någon påverkan av detta utan erodering sker naturligt över tid.

 

Kanalen tömd på vatten

Särskild hänsyn till fiskomlöpet

Samtidigt som kanalen tömts och kraftverket tagits ur drift pumpar vi vatten genom omlöpet för att fiskomlöpet inte skall bli torrlagt. Arbetet är också förlagt till månadsbrytet mellan augusti och september för att det skall hinna avlutas innan årets vandringsperiod för fisk börjar.

 

Stefan Börjesjö och Tommy Markusson vid fiskomlöpet