2023-10-06

Förstärkning av elnätet i regnrusk

Regnet öste ner under hela dagen, men våra duktiga montörer såg till att göra ett bra arbete.

Tidigare i veckan genomförde Lerum Energi ett arbete där ett område kring Härkeshultvägen tillfälligt stängdes av för att stärka och förbereda elnätet för framtida anslutningar i området. Dagen bjöd på regn och rusk där våra montörer trots väderförhållandena arbetade på snabbt för att färdigställa arbetet.

Arbetet innefattade bland annat att man grävt upp en elledning som man skarvat och kopplat på ett nytt elskåp, som planerade bostäder ska anslutas på i framtiden.
Det är ett omfattande arbete där nätet i området stängdes av och flaggvakter användes för att ge en säker arbetsplats för våra montörer.
- Vi utför förstärkningar i nätet löpande allt eftersom byggnationen i kommunen fortskrider, men ibland görs även punktinsatser för enstaka projekt, berättar projektledare Jonas Carlsson. 

Bilder från arbetet där vi ser montörerna förbereda det nya elskåpet och på nytt försluta skyddshöljet runt kabeln som skarvats.