2023-11-24

Förstärkning av dammsäkerhet vid Floda Kraftverk öppnar dörrar för framtida fiskväg

Arbetet har pågått under hösten och har inneburit en del avspärrningar runt Floda kraftverk.

Lerum Energi har under hösten anlitat Gatu Väg Väst AB för att stärka upp dammsäkerheten vid Floda Kraftverk. Under åren har det naturliga flödet av vatten spolat undan stenar, grus och annat material och under hösten genomfördes därför betongreparationer och gjutningar vilka väntas stå färdiga inom kort. Lerum Energi har samtidigt också tagit initiativ till att anlägga en enklare fiskväg och i samverkan med Sävelångens fiskevårdsområde och Länsstyrelsen utreds nu möjligheterna för detta.

Under höstens betongarbete har kraftverket kunnat producera förnybar el som vanligt eftersom allt arbete utförts utomhus och på torra ytor nedströms utvalda utskovsluckor. Arbetet har heller inte stört sedvanlig vattenavrinning på något sätt. Genom detta underhållsarbete har risken för underminering minskat avsevärt, eftersom det bortspolade materialet har ersatts. Resultatet är en förbättrad dammsäkerhet och en ökad beredskap inför eventuella skyfall.

Framtida möjligheter för öringen

En spännande utveckling är att det omfattande betongarbetet har skapat möjligheter att skapa en fiskväg för öring. Denna viktiga åtgärd planeras att utredas noggrant under 2024 och är ett steg mot att förbättra miljön och ekosystemet runt Floda Kraftverk. För att genomföra detta har Lerum Energi en pågående dialog med länsstyrelsen om tillstånd. Lerum Energi har aktivt tagit initiativ till detta projekt i samverkan med Sävelångens fiskevårdsområde och det finns inget bakomliggande myndighetskrav på åtgärden. Länsstyrelsen har uttryckt sitt stöd för åtgärden, och en lösning förväntas utvecklas under det kommande året. Lerum Energi ser åtgärden som en naturlig förlängning på våra tidigare satsningar med fiskvägarna i Hedefors och Hillefors nu när vi ändå hade kvalificerade betongarbeten på plats. Sedan 2021 har vi också ålyngelledare på plats vid Floda Kraftverk och vi har i år anlitat Ocean Recycle One som på vårt uppdrag genomfört städning av Säveåns botten längs en sträcka på 500 meter i höjd med centrala Floda.

Förberedande betong och armeringsarbete för fiskvägen.

Samarbete med experter

För höstens genomförande av avancerat gjutningsuppdrag intill Floda Kraftverk anlitade Lerum Energi Gatu Väg Väst AB, som är specialister med omfattande erfarenhet av att arbeta med betong och brokonstruktioner i närheten av kraftstationer. Lerum Energi är mycket nöjda med det uppdrag som utförts och det utöver att dammsäkerheten stärkts vid Floda Kraftverk öppnas nu också dörren för framtida ekologiska förbättringar i området. Denna satsning är ett tydligt exempel på hur vi som företag kan kombinera säkerhet och miljömedvetenhet för att skapa en mer hållbar framtid.