2021-03-24

Förbättring av fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk påbörjat

Sedan drygt en vecka tillbaka har förbättringsåtgärder påbörjats på fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk. Omlöpet har med åren blivit otätt och därför lägger vi ett tätskikt i botten så att vi långsiktigt säkerställer fiskvägens goda funktion.

Fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk består dels av en konstgjord bäck, ett så kallat omlöp, och dels ett fingaller som ska hindra nedvandrande fisk från att skadas i turbinerna. Den består också av en mindre ränna, så kallad flyktväg, som utvandrande fisk kan använda sig av. Omlöpet färdigställdes år 2013 och gör att laxen kan simma upp för att lägga sina ägg uppströms Hedefors där det finns lämpliga grusbottnar.

- Innan vi stängde av vattnet i omlöpet så fick vi hjälp av sportfiskarna att tömma omlöpet på fisk. Fisken släpptes sedan ut på andra platser i Säveån som sportfiskarna ansåg lämpliga. Det fanns rikligt med laxungar och öringar så fiskvägen fyller verkligen en god miljöfunktion, säger Håkan Danielsson, projektledare på Lerum Energi.

Arbetet väntas vara klart till påsk och då släpper vi på vattnet igen. Underhållet består av tillsyn och lite slyröjning utmed kanalen.

 

Urfiskning innan omlöpet töms på vatten.

Per-Erik Jakobsen, Sportfiskarna i Göteborg, med största fisken för dagen.

Montage av tätskikt.

Översikt av omlöpet.