2021-06-04

Flödet i fiskvägen vid Hedefors flyter nu på normalt igen

Underhållsinsatsen som vi utförde i våras av fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk gick som planerat och nu är flödet i omlöpet normalt igen, lagom till fiskens vandringsperiod. 

- Vi hoppas att det inte ska behövas så här pass stora insatser igen utan att det räcker med det dagliga underhållet, säger Håkan Danielsson, projektledare på Lerum Energi. 

Det dagliga underhållet består av tillsyn att allt flyter på som det ska utan läckage eller sättningar,
slyröjning längs kanterna och kontroll av att inte intagsgallret sätts igen. 

Fiskvägen vid Hedefors vattenkraftverk består dels av en konstgjord bäck, ett så kallat omlöp, och dels ett fingaller som ska hindra nedvandrande fisk från att skadas i turbinerna. Den består också av en mindre ränna, så kallad flyktväg, som utvandrande fisk kan använda sig av. Omlöpet färdigställdes år 2013 och gör att laxen kan simma upp för att lägga sina ägg uppströms Hedefors där det finns lämpliga grusbottnar.