2024-07-10

Fjärrvärmenätet i Norra Hallsås byggs ut – håller tidplanen

Utbyggnaden av fjärrvärme till Norra Hallsås följer tidplanen och den ordinarie gångbanan asfalterades nyligen.

Under våren och försommaren har framkomligheten på huvudleden upp mot Norra Hallsås varit begränsad på grund av arbetet med att utöka fjärrvärmenätet. Detta projekt är en viktig del i att ansluta den nya skolan i Norra Hallsås, som för närvarande är under uppbyggnad. Även boende i området kommer att kunna dra nytta av det utbyggda fjärrvärmenätet.

Den första etappen av projektet är nu slutförd och arbetet tar en paus under semesterveckorna. Nästa etapp inleds efter semestrarna och kommer att fortsätta fram till skolan. 

- Vi bygger fram till nya skolans arbetsområde och ska vara där till oktober, säger Anders Glimfjord, fjärrvärmeingenjör.