2022-07-07

Fjärrvärmearbetet till Berghultsskolan fortskrider

Fjärrvärmearbetet till Berghultsskolan fortskrider över sommaren. I oktober beräknas skolan vara helt igångsatt och driftsatt med den nya fjärrvärmelösningen. Sedan slutet av juni pågår grävarbete vid Berghultsskolan och rörläggningen från skolan fram till rondellen är klar. LP Entreprenad fortsätter nu nästa moment i grävarbetet vid Apelvägen.

Sedan slutet av juni pågår grävarbete vid Berghultsskolan och rörläggningen från skolan fram till rondellen är klar. LP Entreprenad fortsätter nu nästa moment i grävarbetet vid Apelvägen. 

- Arbetet löper på bra och enligt plan säger projektansvarig Anders Glimfjord. Det känns fint att leverera denna miljövänliga uppvärmningskälla till en stor skola i vårt område berättar han vidare.

Parallellt med pågående grävarbete arbetar Rör och Svets specialutbildade personal med att svetsa ihop stålrören i långa sammanhängande ledningar. Arbetet kommer att fortgå över semestern för att bli klart innan skolstart vecka 32. Innan schakten kan läggas igen skall rören provtryckas, värmas och isoleringen skall tätas. 

Enkelriktad trafik

Den drygt 1 kilometer långa sträckan färdigställs alltmer. Schakten mellan skolan och rondellen läggs igen under v32 och skall vara asfalterad innan skolstart. Fram till vecka 32 kommer sträckan mellan skolan och upp till rondellen att vara enkelriktad för att möjliggöra att arbetet ska kunna bli klart.

Rör och svets svetsar ihop rören uppe på lastbilsflaket. Därefter lyfts rören på plats.


Tittar man noggrant på bilderna ser man tunna trådar som finns i isoleringen. Det är ”larmtrådar” som man senare sätter en liten spänning på för att upptäcka om det kommer vatten in i isoleringen.

Innan schakten kan läggas igen skall rören provtryckas, värmas och isoleringen skall tätas.

Den drygt 1 kilometer långa sträckan färdigställs alltmer. Schakten mellan skolan och rondellen läggs igen under v32 och skall vara asfalterad innan skolstart.

Grävarbetet vid Apelvägen har nu kommit igång.