2024-04-09

Fjärrvärme till Norra Hallsås - snart drar arbetet igång

Inom kort kommer vi påbörja arbetet med att bygga fjärrvärme till Norra Hallsås och ansluta den nya skolan som byggs i detta nu. Arbete kommer pågå i etapper med en första etapp i närheten av Höjdenhemmet. Vi kommer arbeta i längst med vägen och det kommer därför bli väldigt trångt och svårt att ta sig fram längst gångbanan. Vi ber er därför att ta det extra försiktigt förbi platserna vi arbetar på.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår kundservice.