2023-04-06

Fjärrvärme skapar tekniska fördelar

Huset på bilden är byggnaden Aspen på Södra Gymnasieområdet.

Lerum Energi ansluter just nu nya fastigheter till vårt fjärrvärmenät och det är ett omfattande grävarbete som ägt rum för att kunna lägga ned rörledningarna i marken. 

- Vi har kommit en bra bit på väg och den del i arbetet där vi borrar oss in i fastighetens betongvägg är nu igång, berättar Anders Glimfjord som är projektansvarig.

Lerum Energi byter ut gamla värmepumpar och ansluter nu bland annat Vävstugan, Aspen och Ågården till fjärrvärmenätet, men tillser också att området får bättre elkapacitet och ny kallvattenservice till Aspen. För att grävarbetet inte skall störa träden mer än nödvändigt används en mindre grävmaskin. Det är viktigt att ta hänsyn till naturen och skydda trädens rötter i största möjliga mån. Utöver fjärrvärmeanslutning, bättre elkapacitet och kallvattenservice byggs också möjlighet för hemtjänsten att ladda elbilar utanför Aspen.

Aspen blir som ett ”Kinderägg”, tre önskningar i ett paket - Fjärrvärme, Vatten och El säger Anders med ett leende.

Bilder från arbetet på området.