2021-06-02

Fina skyltar på våra vattenkraftverk

Vi är stolta att presentera våra vattenkraftverk som varje år producerar klimatneutral och förnybar energi i Säveån. Vattenkraftverken är i full drift med undantag av Floda som just nu väntar på sin nya generator. 

- Alla tre anläggningar förtjänar att synas och bäras upp med egna namn på fasaderna. Så i dagarna har alla anläggningarna fått upp namn samt en informationsskylt om vad respektive kraftverk producerar, säger Jenny Nordlund, marknadschef på Lerum Energi. 

Sedan 1940-talet har Hillefors, Floda och Hedefors vattenkraftverk omvandlat Säveåns krafter till förnybar och klimatvänlig el. Ihop med bra fallhöjd och god effekt levererar kraftverken tillsammans en energiproduktion på 13 GWh per år (13 000 000 kWh).

I Sverige finns det många små vattenkraftanläggningar som tillsammans producerar förnybar och klimatvänlig energi och benämns definitionsmässigt som småskalig vattenkraft. Vart och ett av dessa mindre kraftverk kan tyckas marginellt ur ett energihushållningsperspektiv, men tillsammans uträttar de storverk. Landets småskaliga vattenkraftverk producerar lika mycket el som varje år används i hela Göteborgs samhälle.

Vattenkraft är den förnyelsebara kraftkälla som under sin livscykel ger lägstkoldioxidutsläpp och minimerar därför klimatpåverkan.