2022-09-27

Färdigställt arbete på Häckenvägen

Innan sommarsemestrarna skrev vi en artikel om Häckenvägen som då stod inför att få markbunden lågspänning. Lerum Energi har nu gått i mål med projektet och ersatt en 3 kilometer lång luftledning med kabel samt driftsatt en ny station för att kunna erbjuda ett mer stabilt elnät. Drygt 80 hushåll vädersäkras och får bättre kvalitet på elnätet.

Nu är alltså arbetet helt klart med att gräva 2 500 meter högspänningskabel samt 1 500 lågspänningskabel som helt enkelt ersatt luftledningen i området. Att möta upp med lågspänning är centralt för att kunna tillgodose det behov dagens kunder har av till exempel elbilar och solceller. Man får helt enkelt ett bättre elnät. 

- Det är viktigt att kunderna skall kunna ansluta sina fastigheter även när man bor i utkanten av samhället säger Peter Carlsson på Lerum Energis nätavdelning. 

Totalt matar linjen idag 81 hushåll som alla påverkas av att det blir bättre markförläggning. Hushållen kommer även att märka av förbättringen genom att det blir ännu mindre fel än vad det är idag. Detta är ett område som varit utsatt för några väder och vindrelaterade avbrott under 2021. Genom denna satsning verkar vi för att minimera detta ifrån att hända igen säger Peter Carlsson.

Vi har driftsatt en ny station för att kunna erbjuda ett mer stabilt elnät för de boende i området.