2021-07-02

Få koll på Fjärrvärme med Martin

På Aspedalens värmeverk jobbar Martin, han har arbetat på Lerum Energi i snart tre år. Han och kollegorna på fjärrvärme ser till att 450 kunder i Lerums kommun har värme året runt. I Sverige värms mer än hälften av alla bostäder och lokaler upp med fjärrvärme. Förutom Aspedalens värmeverk har vi även värmeverk i Stenkullen, Gråbo och Floda, allt för att kunna producera så lokal och miljövänlig värme som möjligt. 

"Det är väldigt sällan den ena dagen är den andra lika. På morgonen kan man vara i flispanna och lägga en ny bädd och på eftermiddagen står man hemma hos en kund och lagar deras fjärrvärmecentral. Jag har även ansvar för det mesta som har med bränsle att göra, allt från beställning utav flis, briketter och pellets till kontroll av fukthalt på flisen. Att beställa bränsle handlar väldigt mycket om att hålla koll på vädret och försöka räkna ut hur effektåtgången kommer vara de närmsta dagarna. Jag kommer senast från vindkraftsbranschen så för mig var det väldigt mycket nytt och jag har lärt mig otroligt mycket de senaste åren."

Fjärrvärme produceras genom förbränning i en central anläggning. Det heta vattnet skickas sedan ut i välisolerade rör under marken till hushåll, företag och andra verksamheter. Det finns sedan en central i varje byggnad som ska värmas upp, i den centralen finns en värmeväxlare där värmen i fjärrvärmevattnet(inte själva vattnet) överförs till husets egna värmesystem. Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till verket för att värmas upp och pumpas ut på nytt.

"Det jag uppskattar mest med mitt jobb är att jag har väldigt breda arbetsuppgifter och charmen med att man aldrig vet hur en dag kommer se ut."

Hela idéen med fjärrvärme bygger på att använda billiga, lokalt tillgängliga energiresurser för att tillgodose de lokala värmebehoven på ett effektivt och miljövänligt sätt. 

Läs gärna mer om hur vi arbetar med fjärrvärme och vad våra olika värmeverk går på för bränsle.