2023-02-20

Elstöd till dödsbon från 1 mars

Denna vecka kommer privatpersoner runtom i Lerum att få sitt elstöd utbetalt av Försäkringskassan. Enligt regeringsbeslut från den 9 februari 2023 kommer även dödsbon få elstöd, men stödet till dödsbon börjar tidigast att betalas från den 1 mars, dvs från och med nästa vecka. Vi uppdaterar informationen så snart vi vet mer.

Vi har tidigare varnat för bedragare och ber åter våra kunder att inte lämna ut någon information. Vare sig ditt elbolag, Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan aktör kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder i samband med utbetalningen. Om någon kontaktar dig på det sättet handlar det om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt. Prata med dina äldre anhöriga om att inte lämna ut uppgifter.

Förutsättningar för utbetalning

Den period som regleras denna omgång är för perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022. Förutsättningen för att få utbetalat elstöd är att du som privatperson stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Om du stod på flera elnätsavtal får du en utbetalning per avtal. Pengarna kan också komma olika dagar.

Läs mer om elstödet på Försäkringskassans hemsida