2023-03-23

Elstöd för företag och elintensiva verksamheter

Inom en snar framtid kan företag söka elstöd från Skatteverket. Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera utbetalningarna av elstöd till företag, organisationer och föreningar. Detta kommer att genomföras via en e-tjänstansökan hos Skatteverket som beräknas att öppna 30 maj. För elintensiva företag har ansökan redan öppnat. 

Elintensiva företag och verksamheter
Redan nu kan elintensiva företag och verksamheter söka elstöd via energimyndigheten. Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).
 
De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022. Läs mer och ansök på energimyndighetens hemsida.
 
Har du frågor som rör stödet för elintensiva företag så kontaktar du energimyndigheten.
 
Elstöd för företag
Har du som företagare frågor kring elstödet för företag ber vi dig att kontakta Skatteverket.
 
Vilka kan ansöka om elstöd till företag/organisationer och vilka krav måste man uppfylla?
Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstödet. Lerum tillhör elområde 3.

  • Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.

  • För att ha rätt till elstöd måste företaget eller organisationen bland annat ha betalat alla skatter och gjort deklarationen.

  • Företaget eller organisationen får inte ha vissa skulder hos Kronofogden.

Hur ansöker jag om elstödet?
H
ur kommer att kunna ansöka om elstödet via Skatteverkets e-tjänst. Enligt det förslag som finns kommer ansökningsperioden att vara 30 maj till och med 25 september 2023.
 
Hur stort är elstödet för vårt elområde?

  • Företag och organisationer i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kWh.

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ett företag eller en organisation kan maximalt få 20 miljoner kronor. Om företaget eller organisationen ingår i en koncern kan hela koncernen maximalt få 20 miljoner kronor.
 
Har du som företagare frågor kring elstödet för företag så kontaktar du Skatteverket. Du kan också läsa mer och löpande information om elstöd för företag på Skatteverkets hemsida.