2023-01-26

Elsäkerhetsutbildning på Lerum Energi 

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter skall personer som arbetar där det finns en elektrisk fara genomgå utbildning i lämpliga säkerhetsåtgärder. Lerum Energi har anlitat föreläsare Ingemar Fransson på Presto för att hålla i dagens utbildning. All vår personal som arbetar i elektriska anläggningar och med elektrisk utrustning deltar för att kunna skydda sig från elolyckor. Det är oerhört viktigt för personalen att känna en grundtrygghet i arbetet och även om man har koll på föreskrifterna är det väldigt viktigt att samlas och påminnas om riskerna som finns säger Thomas Eriksson som är biträdande Service och Entreprenadchef på Lerum Energi.