2021-01-21

Elens dag 23 januari – med el håller vi kontakten

På lördag är det Elens dag! Det vill Energiföretagen Sverige uppmärksamma genom att konstatera att el har en stor betydelse i vårt sätt att umgås.

Energiföretagen Sverige har ställt frågan om hur svenskarna har hållit kontakten med nära och kära under pandemin. Det visar sig att nästan hälften av de svarande har använt videosamtal för att träffas, men allra vanligast är ändå vanliga telefonsamtal som hela 85 procent har använt. El ligger alltså bakom en stor del av våra kontakter.

Urvalet i undersökningen var brett vad gäller ålder, boplats i Sverige, boendeform, inkomst och anställningsform. Telefonsamtal dominerar i alla åldrar, över 80 procent har använt det. Sms och chattar är vanligare bland de yngsta (hälften av de äldsta och tre fjärdedelar av de yngsta). Videosamtal är något vanligare bland yngre än äldre (55 procent mot 40 procent).

Undersökningens resultat i sammanfattning

Energiföretagen Sverige bad Kantar Sifo ställa frågan ”hur håller du kontakt med nära och kära (förutom det egna hushållet) under pandemin?”.
Frågan ställdes den 13–15 januari till 1 118 svenskar över hela landet, i åldrarna 16 till 79 år.

Så här har vi hållit kontakten (fler svarsalternativ var möjliga):

Telefonsamtal

85 procent

SMS/chatt

59 procent

Träffas utomhus

45 procent

Videosamtal

44 procent

Träffas inomhus

25 procent

Annat

2 procent