2024-03-15

Elbilsboom i Lerum:
Framtidens hållbara transportnät tar form

I Lerum är 6,7 procent av alla bilar privatägda eller privatleasade elbilar. Det har gjort att kommunen seglat upp på topp tio listan över de mest elbilstäta kommunerna i hela Sverige. I Västra Götaland delar Lerum första platsen tillsammans med Härryda.

I takt med att fler väljer att köpa elbil behövs av förklarliga skäl utbudet av laddstolar öka. Detta i sin tur ställer högre krav på ett stabilt och väl fungerande elnät. Under de senaste femton åren har Lerum Energi genomfört omfattande investeringar i det lokala elnätet. Åtgärder som att stärka nätet mot påfrestningar från extrema väderförhållanden, förbättra övervakningssystemet och bygga en ny mottagningsstation har nu resulterat i betydande förbättringar och stabilitet.

- I ett modernt samhälle är det av yttersta vikt med en stabil elleverans, inte bara för fordonsflottan utan hela samhället. Lerum Energi har satsat mycket för att få ett stabilt elnät och kommer fortsätta att utveckla och stärka elnätet för framtiden, säger Tommy Wedlin som är Projektledare på Lerum Energi.

Ladda din bil i Lerum

I en ansats mot ett mer hållbart samhälle har Lerums kommun, i samarbete med Lerum Energi, installerat flera laddstolpar runt om i kommunen. Denna åtgärd är en del av det pågående arbetet för att främja miljövänliga transportalternativ och minska koldioxidutsläppen.

- De flesta som har elbil har möjlighet att ladda hemma, men det gäller inte alla. Om vi ska få personer som inte har möjlighet att ladda hemma att våga och kunna gå över till eldrivet fordon så måste det finnas publika laddstolpar att nyttja, säger Tommy.

Varje plats där laddstolparna är placerade erbjuder möjlighet att ladda två fordon samtidigt och laddeffekten varierar mellan 3,7 kW och 22 kW. Ett konkret exempel på denna satsning är parkeringshuset vid stationen i Lerum, där laddstolpar har installerats på två våningar och totalt 16 platser är tillgängliga för laddning. 

Genom att investera i infrastruktur för elbilar visar Lerums kommun och Lerum Energi sitt engagemang för att skapa en mer hållbar och miljövänlig framtid för invånarna och samhället i stort. Detta är ett steg i rätt riktning mot att minska vår klimatpåverkan och främja en positiv förändring för kommande generationer. Denna satsning har inte bara gjort det bekvämt för invånarna att välja elbil, utan också ökat tillgängligheten för besökare och genomresande.

 

 

Här kan du ladda din elbil i Lerums kommun.