2024-04-24

Det händer grejer vid Hillefors kraftverk

För närvarande pågår det intensivt arbete vid Hillefors kraftverk. Utöver det pågående betongarbetet i rännan, arbetar vi också med att flytta stenar i fiskvägen för att förbättra fiskarnas framkomlighet. Det är ett viktigt steg för att säkerställa ett smidigt flöde för fiskarnas passage.

Under det pågående betongarbetet är kanalen tömd på vatten. Syftet med arbetet är att skapa ett extra avstängningsläge i rännan. Detta är viktigt inför kommande underhåll av vattenturbinen. Genom att placera detta avstängningsläge efter röret som leder till fiskomlöpet, kan vi säkerställa att flödet aldrig behöver stoppas även när vi stänger av vattnet för underhållsändamål.

Samtidigt anlände idag en stor grävskopa för att flytta och ta bort stenar från fiskomlöpet. Detta för att skapa ett bättre flöde och göra det enklare för fisken att ta sig förbi kraftverket.