2023-04-20

Därför lyser lamporna mitt på dagen

Fyra gånger per år genomför vi på Lerum Energi en kontroll av all gatubelysning i kommunen, en så kallad rondering. Det är också då som vi tänder belysningen dagtid för att se om någon lampa är trasig och behöver bytas ut. 

Lerums kommun ansvarar för ungefär 10 000 belysningspunkter med en brinntid på 4 300 timmar per år. Lerum Energi sköter drift och underhåll av anläggningarna.

- En vanlig fråga som vi ofta får är varför gatubelysningen är tänd mitt på dagen. Vid en rondering tänder vi upp all belysning och kontrollerar att allt fungerar och byter ut trasiga lampor. Detta görs sektionsvis. Vi tänder på natten och låter det vara tänt tills vi varit där och ronderat. Vi kan inte bara tända och släcka, vissa fel är mer komplexa och tar sin tid att upptäcka, berättar Thomas Eriksson, biträdande chef Service & Entreprenad

Ronderingsrundorna görs i januari/februari, mars/april, augusti/september och oktober/november. Mellan ronderingarna gör vi en veckovis felanmälansrunda, då vi går igenom de felanmälningar som har kommit in. En del fel åtgärdar vi direkt, andra får vänta till nästa rondering. 

Anders Axelsson från Lerum Energi jobbar med belysning och är den som får trasiga lampor att lysa igen.

Vid akuta fel som innebär direkt fara är det viktigt att felanmäla på en gång till Lerum Energi, till exempel om en lucka saknas eller om man har kört på en stolpe.
Mindre akuta fel anmäls via Felanmälan Lerum.

- Det kan vara bra att veta att vi aldrig har tänt mer än 2 dygn under en rondering. Ser man tända lampor dagtid längre än så får man väldigt gärna höra av sig till oss, säger Thomas Eriksson. 

Av de 10 000 armaturer som finns i kommunen är cirka 6 000 utbytta till LED-belysning. Det innebär mer än 60 procent mindre energiåtgång. I nästan all LED-belysning är det programmerat nattsänkning, det vill säga att lamporna lyser svagare nattetid. 

- Långsiktigt, när all belysning är utbytt, kommer det krävas mindre underhåll och färre ronderingar, säger Thomas Eriksson och tror att det tar cirka 4 år till innan all belysning är utbytt.