2021-01-27

Därför är vattnet grönt

Du tar en dusch och helt plötslig är varmvattnet grönt. Det hör knappast till vanligheterna. Men om du är fjärrvärmekund kan det hända om det är en läcka i fjärrvärmenätet.  Det kanske ser lite obehagligt ut med grönt vatten, men det är ofarligt.

Färgning av fjärrvärmevattnet görs för att vi ska kunna upptäcka och spåra eventuella läckor i fjärrvärmenätet. Att snabbt upptäcka en läcka förkortar tiden det tar att laga. Då kan vi minimera skador och konsekvenser av läckan.

I normala fall ska tappvarmvatten och fjärrvärmevatten inte komma i kontakt med varandra. Om det läcker grönt vatten från din fjärrvärmecentral eller om du får grönt tappvarmvatten, innebär det att du har någon form av läcka i din fjärrvärmecentral som bör åtgärdas.

Det är endast de kunder som har en läcka i sin varmvattenväxlare som får grönt vatten i kranen. Upptäcker du grönt vatten hemma eller utomhus ringer du till oss och gör en felanmälan. 

Pyranin

Färgämnet som vi använder oss av heter Pyranin och är ofarligt. Det är ett luktfritt färgämne med grön färg och fluorescerande egenskaper. Samma ämne används till exempel i tvål och diskmedel.Sedan 1980-talet används det inom energisektorn för att upptäcka och spåra eventuella läckor i fjärrvärmesystem och kylkretsar. 

Pyranin är livsmedelsklassad och i den koncentration som Pyraninet finns i fjärrvärmevattnet är lösningen helt ofarlig. Miljön påverkas inte om det läcker ut grönt fjärrvärmevatten. Det färgar inte av sig på textilier, hud eller hår.