2023-06-28

Carvingeinitiativet på termiskt värmelagerbesök

Fjärrvärme är en oerhört viktig del i energiomställningen. Genom Carvingeinitiativet samarbetar energibranschen och Lerum Energi är ett av de bolag som ingår i nätverket. Carvingeinitiativet arrangerar bland annat tekniska studiebesök för nya fjärrvärmeprojekt. Denna gång är vi precis hemkomna från besök vid ett nytt spännande termiskt värmelager i danska Taastrup.

För ett par veckor sedan begav sig Carvingeinitiativet till Taastrup utanför Köpenhamn för att besöka ett helt nytt värmelager som skapar nya spännande möjligheter för lagring av fjärrvärme. Anläggningen togs i kommersiell drift under förra året och det var med stor nyfikenhet den svenska delegationen besökte anläggningen. En av deltagarna var Lerum Energis Fjärrvärmechef, Leif Viklund.

Innan någon byggnation av det nya värmelagret i Taastrup kunde påbörjas krävdes tio år av noggranna förberedelser. Under 2019 kom man så i gång med själva bygget och cirka tre år senare sattes värmlagret i kommersiell drift. Leif berättar att det som är riktigt intressant med den danska anläggningen är sättet som man arbetar på med att lagra fjärrvärme på. En stor vattenbassäng värms upp under markplan när det är billigt att producera och som sedan går att använda likt en jättelik termos när vanlig fjärrvärme är dyr att producera. 

Under de dyra timmarna hämtar man då i stället uppvärmningen från vattenvärmelagret under markplan vilket är oerhört effektivt. Genom att optimera detta sätt att jobba på kan man sänka kostnadsmassan då värme förs från värmelagret i stället för att till exempel elda direkt under dyra topplasttimmar. Detta gör att termisk värmelagring idag är det billigaste sättet på att lagra värme på i energisystemet.

Leif beskriver studiebesöket som intressant och spännande och han har fått med sig nya tankar och idéer hem.
- Det är stimulerande att besöka energibolag som vill bygga fina energilösningar. Det är alltid intressant att se vilka utvecklingsområden det finns inom energiområdet samt att det är kul att lära sig och ta del av ny teknik, sammanfattar Leif.

Vi frågar Leif om han tror att detta är en teknik man kan ta med sig hem till Lerum?
- Detta kan absolut vara ett intressant framtidsscenario, men modellen behöver utredas noggrant, svarar Leif. 

Lerum Energi och Leif tackar Carvingeinitiativet för spännande dagar och ser fram emot ett kontinuerligt samarbete för att fortsätta utveckla energibranschen. 

Leif på plats vid värmelagret som har ett membranlock, som sedan är stabiliserat med grus på ovansidan. Det går alldeles utmärkt att gå på membranet, även om det känns att det gungar när man går på det.