2023-07-13

Byte av isolatorer i Gråbo

Under gårdagen trotsades regnrusket för att åtgärda och säkerställa elnätet.

Under gårdagen byttes så kallade isolatorer i porslin, som lossat från sitt fäste på en stolpe för luftburen elledning i Gråbo. Ett arbete som utfördes för att säkerställa driftsäkerheten för elnätet i området.
- En vaksam medarbetare upptäckte felet innan några kunder drabbades. Om vi inte hade upptäckt skadan hade cirka 1000 kunder i Gråbo riskerat att drabbas av elavbrott. Nu kunde vi koppla om i nätet och undvika detta, säger Thomas Eriksson, Biträdande chef Service & Entreprenad på Lerum Energi.

Platsen för bytet var i ett utmanande område där det skapas induktion på grund av flera längsgående elledningar i området.
- Vid elarbete på längsgående elledningar måste det tas särskild hänsyn till att det kan induceras farliga spänningar och strömmar. Dessa arbeten utför med speciellt framtagna arbetsmetoder för att kunna utföras på ett säkert sätt, förklarar Thomas.