2024-06-30

Bra samarbete och insats efter brand i fjärrvärmeverk

Under söndagsmorgonen har arbetet fortsatt för att kunna leverera värme och varmvatten till måndagsdygnet. Lerum Energis driftledare Martin Wikehult berättar om ett väl fungerande samarbete. För att nämna några samarbetspartners har personal från Rör och Svets, LP Entreprenad, Kommunens VA och personal från Elkoncept varit avgörande för att komma så långt fram i arbetet som vi nu ser.

Kommunens VA-personal skapade förutsättningarna för oss att under tidig morgon börja fylla på med vatten i systemet. Firman Rör och Svets har samtidigt genomfört avancerade svetsarbeten för att kunna fylla kulverten. Systemet har även luftats när vatten tryckts in. Vi har fått frågor om det finns någon risk för legionella efter driftstoppet, men det finns ingen sådan risk. Samtidigt som en kran vrids på i ett hushåll tillverkas varmvattnet och strömmar ut i rätt temperatur.
 

Martin Wikehult, driftledare och projektkoordinator.

Installation av temporär lösning

En temporär panncentral har lånats in och installerats. Pelletspannan, som har en kapacitet på 500 kW, kommer att klara av belastningen fram till början av hösten. Vid lunchtid idag levererades hela 17 ton pellets som kommer att användas som bränsle för anläggningen.

Tidplan och fortsatt arbete

Idag pågår arbete med svetsning, vattenfyllning, elinkoppling och påfyllning av pellets. Planen är att ha anläggningen i drift till kvällen, så att värme och varmvatten åter kan levereras till berörda anläggningar från och med måndag.

Under tiden vår temporära lösning är i drift kommer Lerum Energi att arbeta fram en permanent lösning för långsiktig funktion och drift.

Vi tackar för ert tålamod och fortsätter att arbeta intensivt för att säkerställa att alla drabbade får tillbaka sin värme och sitt varmvatten så snart som möjligt.