2023-09-14

Betongreparationer i Floda

Lerum Energi genomför kontinuerligt förbättringsarbeten runt våra kraftverk och denna vecka är ett arbete i full gång även vid Floda Kraftverk. Naturligt strömmande vatten spolar undan stenar, grus och annat material och detta måste ersättas för att undvika erosionsskador. Betongreparationer nedström utvalda utskov sker under denna och nästa vecka. 

Stefan Börjesjö som är Anläggningsägare för Vattenkraften på Lerum Energi berättar att vi nu tar oss an förstärkningsarbete vid Floda kraftverk. Denna typ av underhåll gör att dammsäkerheten ökas och att vi uppnår en minskad risk för underminering  genom att vi kompenserar för bortspolat material. Kraftverket driftas som vanligt  då allt arbete utförs på torra ytor nedströms utvalda utskovsluckor. 

Till detta avancerade uppdrag arbetar vi tillsammans med Gatu Väg Väst AB som har stor vana av att arbeta  med betong och broar intill och nära kraftstationer. Arbetet beräknas ta cirka fyra veckor och skall inte störa sedvanlig vattenavrinningen alls. 

Vi frågar också Stefan om de stora regnmängderna som fallit denna sommar påverkat eroderingen ytterligare. Stefan ser inte någon påverkan av sommarens regn i sig, utan erosion uppstår naturligt över tid. Däremot kommer de förstärkningsåtgärder som nu genomförs att höja vår beredskap även för eventuella skyfall.

Avspolning sker för att kunna gjuta betongplattan på rent underlag.

Avspärrningar i samband med arbetet.