2024-03-07

Besikning av luftledningar

Idag och imorgon genomför Lerum Energi besiktning av det luftburna elnätet i kommunen. Precis som förra året genomförs besiktningen med drönare, istället för med helikopter som orsakar onödigt buller och har mindre miljöpåverkan 

- En gång om året inspekterar vi det luftburna högspänningsnätet för att se till att det inte står några farliga träd eller annat som kan hota driftsäkerheten, berättar Tommy Wedlin, ansvarig för besiktningen hos Lerum Energi.