2023-11-07

Batterilager och frekvensreglering

Batterilager kan användas till flera saker, bland annat kan batteriet göras tillgängligt för Svenska Kraftnät så att de kan använda det i sitt arbete att hålla frekvensen på nätet på rätt nivå.

Batterilager kan användas till flera saker. Du kan ladda batteriet när elen är billig och sen, när elen är dyr, använder du batteriet istället för att ta el från nätet. Du som har solcellsanläggning kan använda ett batterilager för att öka din egenkonsumtion, vilket kan spara energiskatt och för privatpersoner moms. Det är möjligt att använda batterilager för att ”kapa topparna” i din elförbrukning om du under korta perioder konsumerar mer än du vill eller kan. Batterilagret kan också fungera som en reserv om till exempel ett strömavbrott skulle inträffa.
 
Batterilager kan också användas för frekvensreglering. Det innebär att du gör batterilagret tillgängligt så att Svenska Kraftnät kan använda det i sitt arbete att hålla frekvensen på nätet på rätt nivå. För det får du en ersättning, vilken idag utgör en stor del av det du kan tjäna på ett batterilager. 

Vad behöver jag?

Det är enkelt att komma igång, det du behöver är en styrutrustning installerad till ditt batterilager, så att det är möjligt att styra. Du behöver även ett avtal med en teknikleverantör som faktiskt styr ditt batterilager när det behövs och avtal som ger rätt att sälja frekvensreglering till Svenska Kraftnät.
 
De olika delarna skall fungera tillsammans. 

Hur funkar det?

Med batterilager, styrning och avtal får du ersättning för vad ditt batteri kan hjälpa till med. För FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance), som utgör den större delen av intäkten, betalar Svenska Kraftnät ut till balansansvarig, som i sin tur betalar vidare direkt till dig (som företagare) eller till teknikpartner som betalar ut din ersättning (privatpersoner). Om du har andra tjänster än FCR-D i ditt avtal med teknikpartnern betalar denne ut direkt till dig. 

Hur kommer jag igång?

Ta kontakt med en teknikpartner så hjälper de dig. Lerum Energi är idag kompatibla med CheckWatt.