2022-02-18

Barnens teckningar lyser upp på lekplatsen

Under de senaste månaderna har vår belysningsenhet, under ledning av Thomas Eriksson, jobbat stenhårt med att sätta upp bra belysning på flera av våra lekplatser runt om i kommunen. Det är viktigt för att göra lekplatserna mer trygga och tillgängliga även under den mörka årstiden.

Det är på uppdrag av Lerums kommun och projektenhetens Lisa Vikingsson som uppdraget har utförts på följande lekplatser:

  • Nabberundan, Tollered

  • Tranbärsvägen, Floda

  • Kring Allésväg, Lerum

  • Hallbergstäppa, Lerum

  • Ekollonvägen, Lerum

  • Ryd Västergårdsvägen, Lerum

  • Hultgrensväg, Lerum 

Det har även genomförts ett lite mer spektakulärt arbete på Ölslanda förskola där belysningsstolparna är klädda i barnens egenritade teckningar. Detta jobb är beställt av Magnus på kommunens verksamhetslokaler för att öka trygghet och säkerhet för barn och personal på förskolan. 

Väldigt fina teckningar som lyser upp fint även när det inte är mörkt!