2021-05-04

Avbrott på fjärrvärmenätet i Gråbo

Med anledning av ett underhåll på fjärrvärmenätet vid Hjällsnäshallen i Gråbo kommer det under dagen att bli störningar i framförallt varmvattnet hos ett 40-tal kunder.  Vi jobbar skyndsamt för att lösa detta.
Har du frågor vänligen kontakta kundservice på 0302-558 50.