2023-03-14

Lerum Energis  mångåriga och målmedvetna arbete med att stärka elnätet  fortsätter och nu finns nya högspänningskablar på plats i områdena kring Aspenäs gård, Trekanten och Sävidsbo. De luftburna kablarna har nu ersatts av nergrävda högspänningskablar och nya stationer.

Det kvarstår ett återställningsarbete i området innan arbetet avslutas.