2024-04-18

Är din anläggning säker inför mätarbytet?

En av de mest avgörande punkterna för dig som ägare av en anläggning är att säkerställa dess säkerhet. Med det pågående stora mätarbytet är det av yttersta vikt att anläggningen är lättillgänglig och inte utgör någon risk för våra montörer. Vi listar de grundläggande saker som gör en elanläggning säker samt visar upp hur en anläggning inte får lov att se ut.

För två veckor sedan publicerade vi en artikel som fokuserade på ansvarsfördelningen kring elnätet. Vi på Lerum Energi klargjorde vårt ansvar gentemot vad du som kund behöver hantera med hjälp av en auktoriserad installatör. Enligt lagstiftningen är det ditt ansvar som ägare av en elanläggning att säkerställa att den är säker och inte utgör någon risk för människor eller egendom. Dessutom krävs det av dig att se till att anläggningen fungerar smidigt tillsammans med sin omgivning och inte orsakar några störningar.

Det finns tre grundläggande saker som gör en elanläggning säker och störningsfri

 

  • Att anläggningen är byggd enligt gällande regler och av personer med rätt kompetens.

  • Att anläggningen används på det sätt som den är byggd för och anpassad till.

  • Att anläggningen fortlöpande kontrolleras och underhålls så att den förblir säker över tid.

Som innehavare av elanläggningen är det ditt ansvar att säkerställa att allt arbete på anläggningen utförs av personer med rätt kompetens. Om du vill veta om din elanläggning är byggd på ett säkert och störningsfritt sätt kan du även anlita någon för att göra en elbesiktning. 

Här kan du ladda ner en handbok för innehavare av elanläggning.

Några exempel på hur en anläggning inte får se ut

 

Exempel på när det sitter hinder framför mätaren. Till vänster sitter ett hyllplan och till höger bakom dörrkarmen.

Här ser vi exempel på en farlig installation där det på den vänstra bilden är exponerade strömförande kablar medan det på bilden till höger saknas säkringar.

Här ser vi anläggningar i mycket dåligt skick.