2020-12-17

Lerum är vårt kretslopp. Vi lägger vår energi och vi hämtar vår energi på hemmaplan. Vår vinst återinvesteras i kommunen och vi ger varje år ekonomiskt stöd till föreningslivet. 

Inför 2021 är det extra viktigt med stöttning, så passa på att ansöka om vårt föreningsstöd! 

Sista ansökan är 31 december och din ansökan fyller du i här.