2023-01-12

Anpassade fakturaupplägg

Lerums Tidning rapporterade under gårdagen om att kommunen ger generellt anstånd för fakturor gällande barnomsorg, färdtjänst, omvårdnad i äldreboende och särskilt boende. Fakturorna kan skjutas upp för betalning utan att extra påminnelseavgifter tillkommer för den som begär anstånd. För Lerum Energis del är det viktigt att alltid jobba för att möta våra kunder på bästa sätt och därför finns möjlighet även hos oss att finna bra upplägg för de kunder som upplever problem med högre fakturabelopp.

- Lerum Energi  arbetar alltid med att hitta bra lösningar för våra kunder och vi är ödmjuka inför den ansträngda situation som råder för kunder med framför allt rörliga avtal. Som kund kontaktar man vår kundservice så tittar vi på kundens unika situation och betalningshistorik för att hitta lösningar framåt. Vi kommer göra vårt yttersta för att hjälpa kunderna och verkar i linje med kommunens önskemål, säger vår VD Anders Zetterman.

Energisituationen i Sverige har, inte minst under vintern, varit mycket ansträngd men trots detta kan vi se att invånarna i Lerums kommun varit mycket duktiga på att hålla ner sin elanvändning. Anders konstaterar också att detta har lett fram till att vi sett ett minskat antal påminnelser och kravdelar om man jämför med förra året. 

- Elenergiförbrukningen har gått ner hela 19 procent för november och 13 procent för december vilket är en mycket positiv utveckling för att få ner storleken på fakturorna, berättar Anders vidare.

Vill du som kund ha råd eller svar på dina fakturafrågor? Hör av er till oss på kundservice så hjälper vi dig att finna ett passande upplägg.