2024-06-18

Ändrade handläggningstider

Vi har längre handläggningstider under följande veckor med anledning av semester.

Under vecka 26-28 hanterar vi inga anslutningsärenden och under vecka 26-31 är det begränsad handläggning av produktion typ A.