2023-10-17

Ale El på besök vid Floda Kraftverk

Här fick gruppen lyssna på Stefan utanför kraftverket.

Under förra veckan mottog Lerum Energi ett trevligt besök från våra branschkollegor på Ale El. Det var ett tjugotal personer från Ale Els Drift och Nätavdelningar som besökte Floda Kraftverk som ett delmoment på en studiedag. 

Floda Kraftverk med sin tillhörande utställning om småskalig vattenkraft har blivit ett populärt besöksmål för såväl myndigheter som gymnasiet och grundskolor. Under förra veckan fick vi även trevligt besök från våra branschkollegor på Ale El. Vi är väldigt glada för den uppmärksamhet vi får för vår förnybara produktion utmed Säveån och också för de miljöinsatser vi arbetar med. Eftersom vattenkraft är ett område som Ale El inte arbetar med blev det ett spännande inslag i denna kompetensdag.

Förutom att få ta del av den tekniska driften och produktionen fick gruppen även ta del av den utställning vi har inne i kraftverket och som spänner över många områden såsom den småskaliga vattenkraftens betydelse och omfattning, till historik och miljöinsatser lokalt.

Vid Floda Kraftverk pågår också betongreparationer och förstärkningsarbete vid utvalda delar av kraftverkets utskov. Delegationen fick möjlighet att ta del av vilket arbete som utförs och hur vi arbetar med våra förbättringsarbeten för att minska erosionsskador. Denna typ av underhåll gör att dammsäkerheten ökas och att vi uppnår en minskad risk för underminering genom att vi kompenserar för bortspolat material. Kraftverket är i full drift som vanligt då allt arbete utförs på torra ytor nedströms utvalda utskovsluckor.

Förmiddagen hos oss på Lerum Energi avslutades med att vi även tittade på ålyngelledarna och rännan genom bron samt på de laddstolpar som finns uppsatta i direkt anslutning till pendeltågsstationen i Floda och med närhet till Kraftverket. Vi tackar Ale El för att ni ville komma och besöka oss och tycker det är fantastiskt roligt när vi kan samarbeta med studiebesök.

Inne i kraftverket fick besökarna även ta del av vår utställning.