2024-05-16

Agenda 2030 i fokus när årets miljörevision genomfördes

I årets miljörevision har vår verksamhet framhävt sitt engagemang för Agenda 2030:s globala mål, med särskild betoning på hållbar energi och biologisk mångfald. Tack vare medarbetarnas dedikation och innovativa tillvägagångssätt har vi inte bara nått utan också översträffat våra miljömål, vilket lovar gott inför framtida utmaningar inom hållbarhetsarbetet.

Elin Axelsson, Versamhetscontroller på Lerum Energi, är den som rott miljödiplomeringen i hamn.

Under den senaste miljörevisionen stod Agenda 2030 och dess globala mål i centrum för vår verksamhet. Vi har länge varit ledande inom miljöarbete och har nu lyckats anpassa våra insatser till Agenda 2030:s olika mål. Speciellt fokus har lagts på mål nummer 7, Hållbar Energi för alla, där vår fjärrvärmeverksamhets optimerade drift har framhävts som exemplarisk. Vidare har vårt arbete för att främja biologisk mångfald, genom initiativ som fiskvägar, ålyngelledare och bevarandeinsatser för pilgrimsfalken, vilket stödjer mål 15 om Ekosystem och Biologisk mångfald, fått uppskattning.

- Vi har under många år arbetat kontinuerligt med miljöförbättringar och insatser för hållbarhet i vår kommun. Att ständigt hitta nya vägar för att ytterligare stärka arbetet och kunna koppla det till de globala målen enligt Agenda 2030 är en rolig och ack så viktig utmaning som vi gärna antar, säger Elin Axelsson, Verksamhetscontroller på Lerum Energi.

Beröm för vårt arbete

Sammantaget har vår organisation mottagit beröm från vår miljörevisor, som noterat att alla medarbetare är aktivt engagerade i att inte bara upprätthålla utan även intensifiera våra ansträngningar för att åstadkomma förbättringar på både bred och smal front. Vår nuvarande certifiering är giltig till den 30 april 2025, och fram till dess förväntar vi oss att implementera flera innovativa lösningar inom hållbarhet, miljö och Agenda 2030. Vi ser fram emot att uppnå de mål vi satt för det kommande året. 

- Förbättringsarbetet sker på bred front och omfattar allt ifrån större insatser, som att bygga ny fiskväg och genom en större solcellsanläggning bli självförsörjande av el - till vad som kanske kan uppfattas som småsaker men ändå är viktiga, till exempel att installera doseringsanläggning för biltvätt i den egna tvätthallen och minska användningen av kontorspapper, säger Elin.

De globala målen för Agenda 2030.